Personuppgiftspolicy

Vi bryr oss om din integritet och dina personuppgifter och vi följer därför gällande lagstiftning. Vi är öppna med hur och när vi lagrar dina uppgifter, till vilket ändamål och hur hanteringen går till. Allt i enlighet med GDPR.

GDPR (HANTERING AV PERSONUPPGIFTER) Ditt förtroende för oss betyder mycket och vi vill att du som kund ska känna dig trygg med att lämna personuppgifter till oss. Vi värnar om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Ladda ner vårt dokument om hantering av GDPR här.