Välj sida / undersida
brollop Elma  Adnan fotograf Emma Ivarsson201509071441626079H9iLJCZy201509071441626005F8PYprQk2014032113954037942jFGvWzA201403211395403779CezmKkkB201403211395403785eLBdxYRb201403211395403790EIzJNIrx201403211395403799qYwENNLW

Fotograf: Emma Ivarsson

Villa Gransholm

Detta lantligt belägna hotell inryms i en vacker villa, ursprungligen byggd som representativ bostad åt disponenten för Gransholms bruk och hans familj. Det som idag är hotellrum var arbetsplatser åt brukets kontorsanställda. Den över hundra år gamla villan med vackra matsalar och salonger kringgärdas av en stor park med stensatt damm och tennisbana.
Läs mer »

In English

This rural located hotel is housed in a beautiful villa, originally built as residence of the factory manager of Gransholm's paper mill and his family.
What is today hotel rooms once used to be the paper mill office. The villa, more than a 100 years old, with beautiful dining rooms and lounges, is surrounded by a very large park with a beautiful pond and tennis court.Read more »

Auf Deutsch

Dieses ländlichen Hotel befindet sich in einem schönen Haus, ursprünglich als Residenz der Geschäftsführer für Gransholm Mühle und seine Familie. Der Büro der Mühle ist heute Hotelzimmer. Die über hundert Jahre alte Villa mit schönen Säle und Salons liegt in einen sehr großen Park mit ebneten Teich und Tennisplatz.